Mobi​lić

Mobilna logopedska aplikacija

Šta su programi za obradu govora ?

Kreirani su od strane člana Mobilić tima, senior programera sa 15 godina iskustva i eksperta za obradu zvuka na mobilnim uređajima.
Programi su napravljeni za određeni glas koji dete treba da vežba. 
Neophodno je da dete stavi slušalice, uključi mikrofon i dok izgovora reči Mobilić će pojačavati taj glas, a utišavati druge, tako da dete dobija svest o pravilnom izgovoru glasa koji vežba. 

Vežbanje 

Pripremili smo i veliki broj vežbi sa ilustracijama gde se određeni glas nalazi u različitoj poziciji u reči, rečenice za vežbanje i audio zapis (spiker govori ilustrovanu reč). 
Detetu može da bude zadatak da ponovi ono što čuje, sam kaže šta vidi, smisli rečenicu koja će da sadrži ilustrovanu reč...

Možete vežbati i bez gledanja u ekran. Vi podesidete određeni program, otvorite svesku koju nosite kod logopeda, uzmete kartice, omiljenu knjigu ili recite detetu da priča kako je proveo dan, šta sada radi, da prepriča neku poznatu priču...vodeći računa o glasu koji vežbate.

Spisak programa za obradu govora

Mobilić trenutno sadrži preko 20 programa za obradu govora. Naš tim konstantno radi na novim programima i trudimo se da svake godine izbacimo par novih. Velika prednost Mobilića je što naši korisnici brzo, lako i BESPLATNO dobijaju nove programe 

Reč STRUKE

Pojašnjenje našeg eksperta za digitalno procesiranje govora, Petra Cvijića

Svaki program se sastoji od specijano dizajniranog digitalnog procesora signala koji utiče kako na spektar, tako i na dinamička svojstva signala govora. 
Procesiranje signala se vrši 32-bitnom preciznošću čime se postiže vrhunski kvalitet zvuka bez unošenja neželjenog izobličenja i dodatnog šuma. 
Kako svaki program odgovara određenom glasu ili grupi glasova, prilikom izrade programa, pažljivo se pristupalo problemu određivanja optimale glasova. Nad optimalama (uobičajeno navedenim u literaturi) tokom upotrebe aplikacije u praksi izvršena su dodatna unapređenja, a sve sa ciljem što jasnijeg izolovanja određenog glasa.